اینفوگرافیک مسجد و اقتصاد مقاومتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 593 104.3 KB 86 0

اینفوگرافیک مسجد و اقتصاد مقاومتی

اینفوگرافیک مسجد و اقتصاد مقاومتی
مساجد در در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کار می توانند انجام دهند؟
به مناسبت روز جهانی مسجد
https://goo.gl/P19d1T


مطالب مرتبط