بانوی آسمان کتابی است به زبان شعر برای کودکان

بانوی آسمان

بانوی آسمان

بانوی آسمان نام کتابی است که خانم اکرم خیبری این کتاب را نوشته و خانم طاووس صدیقی این کتاب را تصویرگری کرده و انتشارات همیاران جوان این کتاب را به چاپ رسانده است این کتاب در مورد زندگی حضرت فاطمه (س) تولد ، دوران زندگی و شهادت ایشان است شما دوستان عزیز می توانید این کتاب را از کتابفروشی های معتبر تهیه کنید .

5c557c66a17f3.jpg


5c557c74cc2f5.jpg


5c557c808637f.jpg


5c557c8897898.jpg


5c557c94d2966.jpg


5c557c9d912c4.jpg


مطالب مرتبط