شعر کودکانه بانوی باران

بانوی باران

بانوی باران

بانوی باران آمدی بر ما بباری

با مهربانی بوته ی گل را بکاری

از آفتاب مهر تو گل می شود باز

یاد تو قلب کوچکم را می کند باز

نام تو چون خورشید می تابد به هر جا

از گرمی آن می شود گل ها شکوفا

بانوی من ای باغبان مهربانی

روی زمین تو هدیه ای از آسمانی!

شاعر : مریم زرافشان


مطالب مرتبط