با قطار از ایستگاه رفت مشهد مادرم اولین روز بهار با پرستو خواهرم خواهرم. دور حرم بس زیارت کرده است مثل کفتر ها به صحن خوب عادت کرده است خواهر...

با قطار از ایستگاه

با قطار از ایستگاه

با قطار از ایستگاه
رفت مشهد مادرم
اولین روز بهار
با پرستو خواهرم

خواهرم. دور حرم
بس زیارت کرده است
مثل کفتر ها به صحن
خوب عادت کرده است


خواهر خوبم سلام
خوب شد زود امدی
در محله اسم تو
شد پرستو مشهدی

غلامرضا بکتاش


مطالب مرتبط