ما ایرانی ها هر ساله 1/5 میلیون تن نان را دور می ریزیم معادل 3هزار میلیارد تومان در سال. دو میلیارد متر مکعب آب برای این دور ریز نان هدر می رود. با اصلاح الگوی مصرف می توان به اقتصاد کشور و خانواده کمک کرد.

با نان مهربان تر باشیم

با نان مهربان تر باشیم

اگر به من و شما گفته شود که ما ایرانی ها هر ساله 2میلیارد متر مکعب آب را با دست خودمون هدر می دهیم و یا 3هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را دور می ریزیم باور می کنید؟ آن هم از طریق دورریز محصولی که همه ما آن را دوست داریم و برای آن به شدت احترام قائل می شویم. نمیدونم متوجه شدید یا نه، منظورم نان است، این آمار گویای همه چیز است.

ایران جز 5 کشور اول مصرف کننده نان در جهان است. در ایران سالانه 8 میلیون تن آرد و 10 میلیون تن نان تولید می شود.

اما از این مقدار 1/5 میلیون تن نان به صورت ضایعات از سوی خانوداه های ایرانی دور ریخته می شود. می دانید این میزان یعنی 3هزار میلیارد تومان در سال. بماند که 5هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای این میزان تولید نان داده می شود.

بله، انچنان که پیداست برای ما خیلی نان ارزشمند نیست. این میزان ضایعات نان در یک کشور مسلمان مایه شرمندگی و تاسفه. ضرر و زیان این میزان دورریز نان ما ایرانی ها به اینجا ختم نمیشه. برای کشت هر یک کیلو گندم 1300 لیتر اب مصرف میشه.

با احتساب 1/5 میلیون ضایعات نان، حدود 2میلیارد متر مکعب آب در سال هدر می رود. این یعنی حدود دو برابر ظرفیت سد دوستی که بخش گسترده ای از آب شهر بزرگی مثل مشهد رو تامین میکنه و البته یادتون باشه ما بیش از بیست ساله با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم.

از میزان هدر رفت آب که بگذریم. 3 هزار میلیارد تومان ضایعات نان معادل یک ماه یارانه کشور یا حقوق 200هزار کارگردر یک سال است.

با 3هزار میلیارد تومان می توان به 100هزار زوج جوان وام ازدواج داد. 100 بیمارستان کوچک در مناطق محروم ساخت. این مبلغ 19 برابر بودجه دولت برای مدارس محروم در سال 97 است.

هرخانواده ایرانی می تواند جلوی ضرر و زیان به این بزرگی را بگیرد. اگر ما در خرید های روزانه خودمون و الگوی مصرف دقت بیشتری به خرج بدهیم و البته این درست مصرف کردن باعث صرفه جویی در هزینه های اقتصادی خانواده های ایرانی هم می شود.


مطالب مرتبط