برای داشتن احساس رضایت خاطر و شادمانی، بخشیدن امری ضروری است

برای داشتن حس خوب، باید ببخشید

برای داشتن حس خوب، باید ببخشید

هر فرد در بدو ورود به زندگی زناشویی خود، از هویتی مستقل و منحصر به فرد برخوردار است. در فرایند زندگی زناشویی از کنار هم قرار گرفتن دو نفر، هویت جدیدی شکل می گیرد که به این هویت، هویت زناشویی یا به تعبیر عامیانه «ما بودن» اطلاق می شود.

متخصصان بر این باورند که برای تداوم و رشد هویت زناشویی و رضایت از آن، لازم است هشت نیاز اساسی در ازدواج برآورده شود. ما برای ورود به هر رابطه به دنبال دستیابی به ارضای نیازهای مهمی هستیم که زیربنای همه انتخاب های ما را شکل می دهند و نیز برای شروع یک ارتباط، به فرد انگیزه می دهند. در واقع هر فرد در زمان شروع و ادامه یک ارتباط صمیمانه، میزانی از رضایتمندی نسبت به رابطه را تجربه می کند. میزان رضایتمندی فرد از رابطه به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت ادامه ارتباط تأثیرگذار است. در صورتی که ارزیابی فرد این باشد که کمیت و کیفیت ارضای این نیازها در این رابطه در سطح نسبتاً قابل قبولی است، احساس خوبی از آن رابطه خواهد داشت و به هر میزان که از کمیت و کیفیت ارضای این نیازها کاسته شود، به همان میزان رضایت فرد نیز کاهش می یابد.

یکی از این نیازها، نیاز به بخشش و بخشودن است. یعنی فراتر رفتن از نیازهای خود و بخشیدن چیزی به دیگران. بدون این حس که من دین خود را به دیگران یا آرمانم ادا کرده ام، زندگی کامل نمی شود. این خواسته که ما دوست داریم در قبال چیزهایی که از دنیا گرفته ایم، چیزی را به دنیا عرضه کنیم و اثری از خود در جهان باقی بگذاریم، جزو طبیعت و ذات موجودات انسانی است. بخشیدن به دیگران می تواند به معنای وقت گذاشتن برای انجام خدمات اجتماعی، انجام یک وقف نیکوکارانه، کاشتن درخت، نوشتن یک کتاب یا خود را وقف فرزندان کردن باشد. هرکسی می تواند به نوعی ببخشد، اما برای داشتن احساس رضایت خاطر و شادمانی، بخشیدن امری ضروری است. معمولاً آدم ها زمانی که در یک رابطه حس خوبی دارند، بسیار راحت می بخشند.

برای داشتن احساس رضایت خاطر و شادمانی، بخشیدن امری ضروری است

5e78a85c0ed59.jpg

اجازه بدهید به طور کلی چیزهایی را که از دنیا گرفته ایم و می گیریم، به دو دسته مثبت و منفی طبقه بندی کنیم. زمانی که صحبتی برای ما خوشایند است، رفتار خوبی از کسی دیده ایم یا واکنش دیگران برای ما بهتر از حد انتظارمان بوده است، ما هم متقابلاً سعی می کنیم که دنیا را برای دیگران به مکان خوشایندی تبدیل کنیم، یعنی چیزی به دیگران «ببخشیم». اما زمان هایی که برعکس این اتفاق می افتد، یعنی دیگران حرفی به ما می زنند که اصلاً انتظارش را نداریم و برایمان خیلی دردناک است یا به ما بدی می کنند، شاید تمایل اولیه ما این باشد که ما هم رفتاری در خور رفتار آن ها را به آنان برگردانیم. بسیاری اوقات این حس بد به راحتی ما را رها نمی کند و ما حداقل در سطح ذهنی از طرفمان انتقام می گیریم یا حتی تا آخر عمر از وی متنفر می شویم. این جا همان جایی است که لازم است فرد واکنش متفاوتی داشته باشد. اما چگونه می توان این کار را انجام داد؟

به گذشته خود فکر کنید. زمان هایی را به خاطر بیاورید که کسی که انتظار نداشته اید، در مقابل شما رفتاری انجام داده که به شدت شما را ناراحت کرده است. از بین تمام آن موارد، یک خاطره زنده را انتخاب کنید؛ خاطره ای که احتمال دارد حتی مدت ها پیش اتفاق افتاده باشد و به ظاهر، اکنون همه چیز درباره آن خاطره تمام شده است، اما شما همیشه با یادآوری آن دوباره احساس خشم و نفرت شدیدی را تجربه می کنید. اولین واکنش شما به این رفتار یا گفتار دردناک چه بود؟ چه احساسی را تجربه کردید؟ آیا در این حین، تصمیمی هم گرفتید؟

بدون تردید با مرور خاطره تان، در حال حاضر احساس خوشایندی را تجربه نمی کنید، اما به خاطر داشته باشید که لازم نیست حوادث ناخوشایند گذشته را فراموش کنید، چرا که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. البته لازم هم نیست که اعمال و رفتارهای فرد مزبور را تأیید کنید، چون نمی توانید فراموش کنید که او با شما چه کرده است. اما لازم است به این بیندیشید که لازمه داشتن یک احساس خوب، دریافت غرامت نیست.

لازمه داشتن یک احساس خوب، دریافت غرامت نیست

روان شناسان معتقدند این باور که «برای داشتن حس خوب، باید غرامت دریافت کنم» باوری ناکارامد و آسیب زننده است. اگر بتوانید از خیر دریافت غرامت بگذرید، التیام خواهید یافت و به بخشودنی که قبلا گفته شد، دست یافته اید.

کلمات رمز بخشش و بخشودن عبارت اند از: فداکاری، از خود گذشتن، گذاشتن و گذشتن، قدرت برتر، عفو و گذشت.


منبع: کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی، دکتر زهره سپهری شاملو، ملیحه سالاری


مطالب مرتبط