آنچه بهتر است در روز جمعه انجام دهیم

برخی آداب روز جمعه

برخی آداب روز جمعه

*غسل جمعه که از مهم ترین آداب و اعمال این روز می باشد را فراموش نکنیم . وقت غسل جمعه صبح تا ظهر جمعه است.

*در این روز زیاد صلوات بفرستیم – استغفار کنیم.

*عطر بزنیم و لباس پاکیزه بپوشیم و صدقه بدهیم.

*به دیدار خویشاوندان مومن برویم – ناخن های خود را کوتاه کنیم – به زیارت قبر پدر و مادر و اموات برویم.

*از کارهای دنیایی دست بکشیم و به آموختن مسایل دینی مشغول باشیم.

*خواندن دعاها و آیات و سوره های سفارش شده در این روز را فراموش نکنیم.


مطالب مرتبط