بزرگداشت ۹ دی در مشهد مقدس

بزرگداشت ۹ دی در مشهد مقدس


مراسم بزرگداشت ۹ دی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس برگزار شد.


عکاس:

محمد دارالینک کوتاه:


http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-208977مطالب مرتبط