در کلام امام رضا (ع) همه آراستگی های اخلاقی زن، در اصول وفاداری او نسبت به شوهر و فرزندانش متمرکز می شود.

بزرگ ترین موهبت یک مرد!؟

بزرگ ترین موهبت یک مرد!؟

از اصول مهم زندگی وفاداری و وفای به عهد و پیمان می باشد که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان نفوذ و کاربرد دارد.در کلام امام رضا (ع) همه آراستگی های اخلاقی زن، در اصول وفاداری او نسبت به شوهر و فرزندانش متمرکز می شود. آن حضرت در بیانی جامع چنین فرموده است:

«بزرگ ترین موهبتی که نصیب بنده خدا می گردد، این است که همسر شایسته ای داشته باشد که هرگاه مرد او را ببیند، شاد شود و (آن زن) در غياب شوهر حافظ عفت خویش و اموال وی باشد. (خود را از خیانت در پیمان زناشویی و خیانت در اموال شوهرش حفظ کند.»[1]

امام رضا(ع): بزرگ ترین موهبتی که نصیب بنده خدا می گردد، این است که همسر شایسته ای داشته باشد که هرگاه مرد او را ببیند، شاد شود.

امام رضا (ع) روایت کرده که حضرت علی (ع) فرمود: «بهترین شما زنی است که خوش اخلاق و بردبار باشد. هر گاه شوهرش بر وی خشمگین شود، با نظر غضب به شوهرش نگاه نکند تا هنگامی که از وی خشنود گردد و هر گاه شوهرش از وی غایب شد، حقوق شوهری را حفظ کند. این چنین زن از کارگزاران الهی است و عاملان خداوند از رحمت او ناامید نیستند».[2]

5b8e55bb8d108.jpg


در دو حدیث مذکور، امام رضا (ع) مسئولیت ها و تکالیف بزرگ زن را در رعایت اصول وفاداری او نسبت به زندگی مشترک بیان فرموده است که می توان اهم آنها را در ده مورد خلاصه کرد:

1- تربیت فرزند

2- دوستی و محبت

3- راز پوشی

4- عفت و ادب

5- پوشاندن اندامی (که برای شوهر سزاوار است) در نزد نامحرمان

6- مكتوم نساختن و مخفی نکردن آنچه برای شوهر بااهمیت است

7- آرایش و خودنمایی در برابر شوهر

8- تسلیم شدن در برابر خواسته های مشروع شوهر و پاسخ به آنها

9- نگهداری اموال شوهر و حفظ آبروی او

10- سعی و جدیت در حفظ طراوت، زیبایی و جذابیت خود

منبع: فضایل رضوی، مجموعه مقالات، 1391.پی نوشت ها:

[1] . شریف القریشی،1382، ص116.

[2] . همان: 1382، ص117.


مطالب مرتبط