رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست شاعران مذهبی‌سُرا، در دیدار پنجشنبه‌شب (۱۳۹۵/۱۲/۵)، این «مطروحه‌» را بیان فرمودند تا شاعران در پی آن و در جهت ترویج فرهنگ و ادبیات دفاع...

بزم جنون

بزم جنون

رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست شاعران مذهبی‌سُرا، در دیدار پنجشنبه‌شب (۱۳۹۵/۱۲/۵)، این «مطروحه‌» را بیان فرمودند تا شاعران در پی آن و در جهت ترویج فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس شعر بسرایند و آن را کامل کنند.این دو بیت پیش از این در متن یادداشت‌ ایشان بر کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» (خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سُلگی) منتشر شده بود.

درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم

لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون من هم

هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران
که ره چون میتوانم یافتن سوی درون من هم ...


مطالب مرتبط