بلای دوری از قرآن

مقام معظم رهبری: نکبت بعضی از جوامع اسلامی به ‌خاطر دوری از قرآن است؛ وضع فلسطین را ببینید! یک ملّتی از خانه‌ ی خود دور افتاده، آن هایی که در این خانه مانده ‌اند، زیر انواع فشارها قرار دارند. بیت‌المقدّس پایتخت فلسطین است و آمریکا و بزرگ ‌تر از آمریکا و کوچک ‌تر از آمریکا و اذناب آمریکا، در قبال حقیقت و سنّت الهی در مورد فلسطین هیچ غلطی نمی توانند بکنند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط