شعر کودک به مناسبت دهه فجر

بهار در زمستان

بهار در زمستان

صدای پای بهار ///پیچیده تو زمستان

دلهای ما چه شاده/// داره می یاد یه مهمان

یه مهمون از راه دور/// می یاد به سوی ایران

گل بپاشیم هر کجا/// تو کوچه و خیابان

چه لحظه ی قشنگی/// لحظه ی شادی و شور

وقتی که هدیه میده/// به دلها دنیای نور

مهمون ما خمینی ست/// امامو رهبر ما

همون که پیروزی رو/// آورد به کشور ما

همون کسی که شاه/// فراری داد از این جا

آزادی رو هدیه کرد/// به مردم خوب ما

با اتحاد مردم/// با یاری خداوند

و رهبری مثل او /// ایران شده سربلند

5e4129eb40ecd.jpg

مبارکه عید فجر/// که عیدی شاد و زیباست

تا خون در رگ ماست/// خمینی رهبر ماست

شاعر : اکرم خیبری


مطالب مرتبط