انسان در پرتو اخلاق های نیک و انسانی به درجات بلند دست می یابند.

بهترین مردم در بیان امام رضا علیه السلام

بهترین مردم در بیان امام رضا علیه السلام

انسان در پرتو اخلاق های نیک و انسانی به درجات بلند دست می یابند، و از زشتی ها و نشیب گرایی ها دور می گردند.

از امام رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان سؤال شد، در پاسخ فرمودند:الَّذِينَ‏ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا عَفَوْا؛ «آن کسانند که هر گاه نیکی کنند شاد می شوند، و هر گاه بدی(وگناه) گنند از خداوند آمرزش می خواهند، و هرگاه به آنان چیزی داده شود سپاس می گزارند، و هرگاه گرفتار(مشکلات) شوند شکیبایی می ورزند، و هر گاه خشمگین شوند گذشت می کنند».(1)

در این حدیث پنج ویژگی بندگان خوب بیان شده است:

1. از کارهای خوبی که انجام می دهند خرسند می شوند و وجدانشان شاد می شوند.

2. اگر دچار لغزش شوند و گناهی انجام دهند از خداوند طلب آمرزش می کنند و اگر از کسی حقی را ضایع کرده باشند جبران می کنند تا رضایت او را به دست آورند.

3. اگر کسی برای آن ها کاری انجام دهد و خدمتی بکند سپاسگزاری می کنند.

4. هرگاه گرفتار مشکلات شوند مقاومت و پایداری می کنند.

5. هرگاه کسی در حق آن ها بدی کند، عفو و بخشش می کنند و هیچ وقت به دنبال انتقامجویی نیستند.

اگر انسان این پنج خصلت و سرشت را در خود پدید آورد و استمرار دهد بهترین انسان می شود.

علی کفشگر فرزقی

منبع:

فرازهایی از سخنان امام رضا علیه السلام، محمد حکیمی، دفتر هشتم، ص 104

--------------

پی نوشت:

1. تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص 332


مطالب مرتبط