بهشت زیر پای مادران است

بهشت زیر پای مادران است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای :«بهشت زیر پای مادران است همه تحت تأثیر مادران هستند. آن که بهشتی میشود پایه ی بهشتی شدنش از مادر است؛ که ألجنة تحت أقدام الأمهات.» ۸۴/۵/۵


مطالب مرتبط