شعر بهمن زیبا

بهمن زیبا

بهمن زیبا

بازم رسیده بهمن ///تو فصل برف و سرما

ماهی که داد هدیه ای/// خدا به کشور ما

پیروز شدیم اون روزا///با یاری خداوند

تا کشور ما باشه///توی جهان سربلند

نهال کشور ما///شد اون زمان ها سیراب

خانه ی دشمنان شد///با همت ما خراب

نهال کوچکی که/// امروز دیگه درخته

نتیجه ی گذشتن///از لحظه های سخته

5e412dff8d8fb.jpg

درختی که همیشه///سبزه و خیلی شاداب

چون با تلاش زیاد/// شد آخرش انقلاب

تا که بمونه آباد/// کشور خوب ایران

زنده باشه تو دلها/// یاد همه شهیدان

حالا تو کشور ما///خامنه ای رهبره

پیروی از حرف او///از همه چی بهتره

همونکه جانشینه///روح خدا خمینی ست

راه او راه امام///تا به ظهور مهدی ست (ع)

شاعر: اکرم خیبری

رهیافت کبوترانه


مطالب مرتبط