ارتباط جسمی پدر و مادر با فرزندان، از سه راه محقق می شود: بوسیدن، نوازش و دست دادن.

به این دلیل، کودکتان را ببوسید!!

به این دلیل، کودکتان را ببوسید!!

در میان کارهایی که محبت رفتاری محسوب می شوند سه رفتار وجود دارد که با ارتباط جسمی پدر و مادر با فرزندان، محقق می شود: بوسیدن، نوازش و دست دادن.

دست دادن به فرزندان، حتی در کودکی نشان از محبت ما به او دارد. دست دادن علاوه بر این که موجب آمرزش گناهان می شود،[1] باعث ایجاد محبت و از بین رفتن کینه هاست.[2] وقتی به فرزندان دست می دهیم، دستمان را نکشیم تا او دستش را بکشد.[3] این کار پیام محبتی را که از راه دست منتقل می کند جذاب تر و عمیق تر می کند.

5c3070d25073e.jpg

توصیه ی دین به این گونه ابراز محبت، نشان از جایگاه ویژه از ارتباط جسمانی در ابراز محبت دارد. فلسفه ­ی این توصیه می تواند این نکته ی مهم باشد که میزانی از محبت که در درون ما نسبت به طرف مقابلمان است با لمس کردن منتقل می شود. خود ما هم این نکته را حس می کنیم، وقتی که با کسی رو به رو می شویم و او با ما دست می دهد آن هم محکم و با احساس، بعد هم روبوسی می کند و دست نوازشی هم بر روی سر ما می کشد، میزان قابل توجهی از مهر و عاطفه به ما تزریق می شود.

شاید به همین دلیل هم باشد که به ما توصیه شده اگر از دست کسی عصبانی هستید که محرم شماست، با دستتان او را لمس کنید تا آرام شوید.[4] آرامشی که نتیجه ی لمس کردن است، به جهت انتقال همین پیام عاطفی از طرف شما به او باشد.

منبع:گل های خار شده و خارهای گل شده- نوشته محسن عباسی ولدی


پی نوشت ها:

[1]. رسول خدا (ص) فرمود: وقتی مسلمانان به هم می رسند و با یکدیگر دست می دهند خداوند گناهانشان را می ریزد همان گونه که برگ از درخت می ریزد. الکافی، ج2، ص183.

[2]. امام صادق (ع) فرمود: به هم دست بدهید که دست دادن کینه ها را از بین می برد. همان.

3. امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا به کسی دست نمی داد مگر آن که دست خویش را از دست او جدا نمی کرد تا این که او خودش دستش را رها کند. .همان، ص182.

[4] امام باقر (ع) فرمود: اگر کسی بر نزدیکان نسبی خویش خشم گرفت، به پا خیزد و به او نزدیک شود و دست بر بدن بگذارد که وقتی کسی دست بر خویش نسبی خود می گذارد، آرام می شود. الآمالی، صدوق، ص420.


مطالب مرتبط