بسمه تعالی به حضرت قمر بنی هاشم (ع) انوار الحرمین ای عباس (ع) در شب ِ برداشتن ِ بیعت ها , تنهائی ِ سرخ ِ حسین (ع) را تنها خدای...

به حضرت قمر بنی هاشم (ع)

به حضرت قمر بنی هاشم (ع)

بسمه تعالیبه حضرت قمر بنی هاشم (ع)
انوار الحرمین


ای عباس (ع)
در شب ِ
برداشتن ِ
بیعت ها ,
تنهائی ِ
سرخ ِ
حسین (ع) را
تنها
خدای نورانی
می دید
وَ تو !


سید محمد حسین شرافت مولا

تخلص :نورانی


مطالب مرتبط