شعر کودک

بوی گلاب

بوی گلاب

بوی عطر و گلاب می آید///چون که بابا به خانه برگشته

او که از صبح رفته بود حرم///باز به خانه برگشته

باز بر باغ چهره مادر///گل زیبای خنده می روید

به پدرت می کند سلامی گرم///و " زیارت قبول" می گوید

در نگاه پدر گلاب صفا///در دلش نور پاک آینه هاست

خوش به حالش همیشه در حرم است///پدرم خادم امام رضاست

سید احمد میرزاده


مطالب مرتبط