شعر کودک

بوی گلاب و گندم

بوی گلاب و گندم

من آن کبوترم که /// نشسته روی گنبد

بال و پرم گرفته /// انگار بوی گنبد

بوی زیارت و شمع /// بوی گلاب و گندم

هنگام دانه چیدن /// در زیر پای مردم

آه ای کسی که هستی /// از جنس شبنم و نور

آه ای شهید گشته /// با زهر تلخ انگور

آه ای کسی که نامت /// خورشید بی غروب است

ای آسمان هشتم /// پرواز در تو خوب است


مطالب مرتبط