بچه ها و پیامبر

بچه ها و پیامبر نام هفت حکایت زندگی پیامبر و برخورد ایشان با کودکان می باشد که آقای مصطفی رحماندوست این کتاب را نوشته و تصاویر این کتاب را فاطمه رادپور کشیده است و انتشارات افق این کتاب را به چاپ رسانده است شما دوستان عزیز می توانید این کتاب را از کتابفروشی ها تهیه کرده و بخوانید .


مطالب مرتبط