بگو با آنکه حال عشقبازان را نمی داند - جهان از آن تو باشد حرم مال کبوترها - استاد محمد نیک

بگو با آنکه حال عشقبازان را نمی داند

جهان از آن تو باشد حرم مال کبوترها

شعر خوانی استاد محمد نیک


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط