بیرق جهادی: ویژه نامه بیرق با موضوع زندگی به سبک جهادی منتشر شد

بیرق جهادی آمد

بیرق جهادی آمد

ویژه نامه بیرق با موضوع زندگی به سبک جهادی منتشر شد.

در این ویژه نامه می خوانید:
زندگی یک مبارزه است
یکی مرد جنگی به از صد هزار
-بنویسید جهاد بخوانید خودسازی(تقریری ویژه از جهاد ومجاهد) و...
بیرق این شماره در 8صفحه وبه صورت اجمال سعی کرده با نگاه عینی به حوزه سبک زندگی به معرفی الگوهای برتری که در این حوزه وجود دارند بپردازد وبا معرفی شخصیت های گوناگون در قالب بیان خاطره ،مصاحبه و... نسبت به مقوله جهادی زیستن وزندگی جهادی تقریری عینی داشته باشد تا ضمن عبور از مفاهیم کلی در این حوزه تصویری روشن از این گونه زیستن را ارائه نماید
همچنین سعی شده است منظومه ای از بیانات رهبری در این خصوص گردآوری شود و به زبان ساده به مخاطب معرفی گردد دردیگر صفحات این ویژه نامه به بیان ضرورت های زندگی به سبک جهادی از نظر بزرگان وشخصیت هایی همچون شهید مطهری اشاره شده است


دانلود نسخه چاپی


مطالب مرتبط