تاثیرات انقلاب اسلامی در جهان اسلام

انقلاب اسلامی باعث بیداری در مسلمانان جهان و احیا هویت اسلامی شده است و الگوی موفق را برای جوامع مسلمان به نمایش گذاشته است .

تاثیرات انقلاب اسلامی در جهان اسلام

انقلاب اسلامی ایران تاثیرات و بازتابهای گسترده ای در سطح منطقه ای و بین المللی داشته است . بسیاری از این بازتابهابه دلیل تاثیرگذاریدر لایه های اجتماعی و فرهنگیجوامع و ملت ها بخصوص ملت های مسلمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این انقلاب به دليل همسویی در شعارها , اهداف , روشها , محتوا و نتايج حركتها و سابقه مشترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي منطقه اي و بين المللي , پديده اي اثر گذار در جهان اسلام بوده است . اين جریان تاثیرگذار که عمدتا به طور طبيعي و غیر برنامه ريزي شده و از طريق اتفاقات و رخدادهای انقلاب اسلامی مانند : جنگ تحمیلی ، تسخیر لانه جاسوسی امریکا ، و.... در كشورهاي مسلمان بازتاب يافته و دولتها و جنبش ها و سازمانهاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف متأثر نموده است.

بسیاری از این بازتابها را می توان در کلام دشمنان و مخالفين انقلاب اسلامی مشاهده کرد که به آن معترف هستند پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم 2500 ساله شاهنشاهي نقطه عطف مهمي نه تنها در تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران بلكه جهان اسلام و حتي جهان بشريت بوده است.

در این زمینه به برخی از این موارد اشاره می کنیم .

هیئت محققان و نویسندگان انجمن تحقیقاتی ارتش و وزارت دفاع ملی اتریش در کتابی با عنوان «نیروهای ارتشی در کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا» در سال 1995 در صفحات 283 - 282، می نویسند: (همزمان با سقوط رژیم شاه و آغاز حکومت (امام) خمینی در ایران، یک تجدید حیات اسلامی در پیمانه وسیع و غیر قابل انتظاری آغاز شد که طی مدت زمان کوتاهی، تاثیرات بسیار مهم سیاسی و فرهنگی خویش را بر سر تا سر جهان اسلام به نحوی وارد کرد که هرگز قابل پیش بینی نبود. بدون تردید، این نهضت تجدید حیات اسلامی چنان با شخصیت (امام) خمینی گره خورد که (امام) خمینی به عنوان سمبل و مظهر «بیداری اسلامی » شناخته شدند. همزمان با طلوع سیاسی (امام) خمینی، دین اسلام به عنوان مهمترین نیروی موجد انگیزه برای رویدادهای سیاسی شد. )

پروفسور آندریا مایر (Prof.r.Andrea Meier) ، اسلام شناس و متخصص الهیات مسیحی و مؤلف کتاب جالب «ماموریت سیاسی اسلام » در صفحه 299 این کتاب می‌نویسد: (با استقرار جمهوری اسلامی ایران که نتیجه انقلاب اسلامی است، ماموریت سیاسی اسلام به نحوی نهادینه شد که تاکنون بی نظیر بوده است. برای نخستین بار، یک نظام سیاسی برخاسته از اسلامگرایی به شیوه انقلابی جایگزین یک رژیم غیر دینی (سکولار) غرب‌گرا شد. این تحول در نگاه بسیاری از مسلمانان، یک پیروزی علیه تفوق طلبی قدرت استعماری و بعد از استعماری بود. غرض از این قدرت برتری طلب غربی، ابر قدرت آمریکا است. از این رو، انقلاب اسلامی در ایران برای مسلمانان سر تا سر جهان، الگویی جهت تحقق کامل «دولت آرمانی اسلام گرا» شد.)

اين انقلاب از يك طرف به نظام مستبد و وابسته شاهنشاهي در ايران پايان داد و علي رغم پيش بيني هايي كه مي شد كه احياناً به جاي اين نظام يك نظام ليبرال- دموكراسي مشابه آنچه كه در غرب وجود دارد و يا در كشورهاي جهان سوم مانند هندوستان , شكل خواهد گرفت , و يا به ديكتاتوري هاي مستبده كمونيستي تبديل خواهد گرديد . در كمال شگفتي ناظران و انديشمندان جهاني نظامي بر پايه ارزش هاي اسلامي و مذهبي و آنهم بعد از گذشت 1400 سال از ظهور اسلام و نداشتن هيچگونه نمونه و سابقه اي در اعصار گذشته دور و نزديك مستقرگرديد و توانست به مدت يك ربع قرن علي رغم همه مشكلات و توطئه ها و فشارهاي خارجي و داخلي دوام آورده , استحكام يافته و كارايي خود را در دنياي مدرنيسم متكي بر سكولاريزم و لائيزم به اثبات برساند.

از طرف ديگر به چند قرن خمودگي و انحطاط تمدن اسلامي و عظمت جهاني آن خاتمه داده و موجب بروز نوعي بيداري و احياگري اسلامي آنهم بر پايه بازگشت به ايدئولوژي و مكتب اسلام گردد و بازار همه ايسم هاي وارداتي اعم از ناسيوناليزم , ليبراليزم , سوسياليزم و ... را كساد نموده و به جاي آن و بويژه در نسل جوان نوعي شيفتگي و بازگشت به افكار و انديشه هاي اسلامي بوجود آورد. پس از انقلاب اسلامي , دولتهاي اسلامي , به درجات متفاوتي احساس كرده اند كه براي بقا و دوام خود نيازمند نوعي مشروعيت ديني و مردمي هستند و هر دولت , به شكلي براي رفع اين نياز واكنش نشان داده است. ملتهاي مسلمان نيز نوعا به اين نتيجه رسيده اند , كه نقشي در قدرت و مشروعيت دارند . لذا هر كدام به فراخور درك خويش , تلاش كرده اند تا از حقوق و مزاياي اين توانمندي بهره مند شده و مطالبات بيشتري

مطرح نمايند .امروزه نهضت هاي آزاديبخش غير اسلامي در جهان اسلام ً رنگ باخته و در عوض نهضت هاي اسلامي اصولگرا به سرعت رشد كرده , قدرت يافته و در واقع حرف اول را در تحولات سياسي اجتماعي معاصر منطقه مي زنند. برای پی بردن به این اثرگذاری کافی ست نگاهی به تحولات منطقه غرب اسیا و پیروزیهای جبهه مقاومت و شکست های پی در پی امریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان انها در منطقه بیندازیم .

بدون شک بيداري جهان اسلام با پيروزي انقلاب اسلامي معنا و مفهوم جديدي پيدا كرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت رسيد . اگر چه از حدود يك قرن قبل انديشمنداني هم چون سيد جمال الدين اسد آبادي در جهان اسلام ظهور

كردند كه نداي بازگشت به اسلام و تقابل با فرهنگ غرب را سر ميدادند و در اين مسير نهضت ها و گروههايي نيز شكل گرفت ولي پيروزي انقلاب اسلامي به همه مسلمانان به اثبات رساند كه مسئله بازگشت به اسلام تنها يك خيال و نظر نبوده بلكه ميتواند واقعيت هم داشته باشد. مي توان ادعا كرد كه اولين بازتاب پيروزي انقلاب اسلامي ناشي از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي و تداوم اقتدار آن د رمواجهه با بحرانها و توطئه هاي گوناگون و به خصوص درتقابل با دنياي قدرتمند غرب بود كه روز بروز بر اميد و اعتماد مسلمانان جهان افزوده و آنها را نسبت به بازگشت به عصر طلائي اسلام اميدوارتر كرد.

درواقع آنچه را كه ” آرنولد توين بي “ در سال 1949 در كتاب ” تمدن در بوته آزمايش“ ص117 پيش بيني كرده بود با پيروزي انقلاب اسلامي عينيت يافت.

(پان اسلاميسم خوابيده است , با اين حال ما بايد اين امكان را در نظر داشته باشيم كه اگر پرولتارياي جهان (مستضعفين)بر ضد سلطه غرب به شورش برخيزد و خواستار يك رهبري ضد غربي شود , اين خفته بيدار خواهد شد. بانگ اين شورش ممكن است در برانگيختن روح نظامي اسلام و حتي اگر اين روح به قدر خفتگان هفتگانه در خواب بوده باشد اثر روحي محاسبه ناپذيري داشته باشد . زيرا ممكن است پژواكهاي يك عصر قهرماني را منعكس سازد . اگر وضع كنوني بشر به يك جنگ نژادي منجر شود اسلام ممكن است بار ديگر براي ايفاي نقش تاريخي خود قيام كند.)

انقلاب اسلامی خلا تئوریک و الگویعملی برای تشکیل حکومت بر پایه شریعت اسلامی و همراهی مردم را تا حدود زیادی برطرف نمود و امروز پس از 40سال علیرغم دشمنی ها و توطئه های جبهه استکبار و دشمنان امت اسلام با حرکت روبه جلو و پیشرفت روز افزون در ابعاد مختلف کارامدی خود را اثبات کرده است . بیش از پیش به عنوان الگویی موفق برای مسلمانان جهان و جوامع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است .

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر