یا تا به حال به این موضوع فکر کرده ایم که پخش آگهی های بازرگانی برای صاحبان محصولات تبلیغ شده چه سودی دارد؟ صاحبان صنایع و خدمات، هزینه های زیادی...

تبلیغات بازرگانی چه تأثیری بر ذهن مخاطبان دارد؟

تبلیغات بازرگانی چه تأثیری بر ذهن مخاطبان دارد؟

یا تا به حال به این موضوع فکر کرده ایم که پخش آگهی های بازرگانی برای صاحبان محصولات تبلیغ شده چه سودی دارد؟ صاحبان صنایع و خدمات، هزینه های زیادی می پردازند تا بتوانند بخشی از زمان شبکه های تلویزیونی و در واقع بخشی از وقت و فضای ذهنی مخاطبان را به خود اختصاص دهند؛ چون آنان فکر می کنند می توانند با دیده شدن و معرفی محصولاتشان در ما اثر بگذارند. در اینجا پنج نمونه از تأثیرات منفی تبلیغات بازرگانی را ذکر می کنیم:

1. مصرف گرایی
آگهی های بازرگانی با نشان دادن کالاهای متنوع، میل ما را به مصرف کالهای مختلف زیاد می کنند.

2. ترویج سبک زندگی خاص
سازندگان تبلیغات بازرگانی با پیوند کالاها به موقعیتی بهتر، مثلاً آدم های شیک و موفق و پول دار، به غیر از اینکه میل ما را به استفاده از این کالاها بیشتر می کنند، نوع خاصی از زندگی را که عمدتاً متعلق به طبقات مرفّه اجتماعی است نیز ترویج می کنند و مخاطب را به مقایسه آن با زندگی خود وا می دارند.
مثلاً کودکانی را نمایش می دهند که اتاق خواب مستقل و امکانات تحصیل و بازی کافی دارند. خانواده هایی را به رخ می کشند که از حدّ تأمین نیازهای روزمره خود گذشته و دغدغه های آن ها ارتقای زندگی و پرداختن به بهداشت و تفریح بهتر است.

تبلیغات بازرگانی در ما «احساس نیاز» تولید می کند؛ نیازی که ممکن است از واقعیت تهی باشد.


3. ایجاد نیازهای کاذب
ما با دیدن کالاهای تبلیغی، به نوعی به خرید آن ها تشویق می شویم و فکر می کنیم به این کالاها نیاز داریم؛ در حالی که نیاز ما ضروری نیست. همه می دانیم که «نیاز» با «احساس نیاز» متفاوت است. اولی ضرورت است؛ اما احساس نیاز ممکن است به صورت کاذب و با القائات رسانه ای ایجاد شده باشد.

4. ارائه تصویر کلیشه ای از نقش ها و گروه ها
سازندگان تبلیغات بازرگانی برای انتقال مفاهیم خود، معمولاً از کلیشه هایی از جمله کلیشه های جنسیتی بهره می برند؛ مانند زنانی که همواره در آشپزخانه و در حال آشپزی و... هستند و مردانی که در حال رانندگی یا کار با وسایل الکترونیکی و... هستند.

5. استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان
به علت آنکه بیشتر آگهی های بازرگانی، برای جلب توجه مخاطب، ‌از تصایر رنگارنگ و شعر و موسیقی استفاده می کنند، جذابیتی مشابه کارتون برای کودکان و نوجوانان دارند. در نتیجه به عنوان یک سرگرمی به آن می نگرند و در ناخودآگاه خود، آن پیام جذاب تبلیغاتی را به عنوان یک نیاز و ضرورت برای زندگی ادراک و آن را طلب می کنند. بنابراین اگر به فرزندانمان در سنینی که قدرت درک دارند، توضیح دهیم، آن ها با دیدن هر کالایی به سرعت به فکر خرید آن نمی افتند.
منبع: بالانشین (مهارت های مدیریت رسانه ها در خانواده)


مطالب مرتبط