آمریکا و متحدانش بدنبال آن هستند که با اقدامات عملی و جنگ روانی گسترده ذهن ملت ایران را مغشوش و ناامید کنند و درخواست های نامشروع خود را به ایران تحمیل کند.

ترور رسانه ای ملت ایران

ترور رسانه ای ملت ایران

بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر انقلاب ارائه شده است دارای مفاهیم و نکات قابل تامل و تاثیرگذاری است که باید برای درک و تحلیل آن نخبگان، اساتید و عموم جامعه بیش از پیش به آن بپردازند و مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهند.

ایشان در بخشی از این بیانیه راهبردی و مهم با درک شرایط کنونی کشور و رصد جبهه معارض انقلاب اسلامی به سناریوی شیطانی دشمنان ملت ایران در القای یاس و ناامیدی اشاره می نمایند و در این زمینه می فرمایند:« در طول این چهل سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعال ترین برنامه های آن، مایوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و بزرگ نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید.»

آنگونه رهبر معظم انقلاب در این فراز از بیانیه #گام_دوم_انقلاب اشاره می کنند جنگ رسانه ای و روانی دشمن که به لایه عمیق تری یعنی جنگ شناختی رسیده است و دشمن با هدف تاثیرگذاری بر قلب و ذهن ملت ایران این میدان نبرد گسترده و پیچیده را به راه انداخته است.

اگر نگاهی به طراحی دشمنان ایران اسلامی در جنگ اقتصادی بیندازیم، در کنار اقدامات واقعی و میدانی برای آسیب زدن به اقتصاد ملی، بخش قابل توجهی از این توطئه دشمن که آسیب های بیشتری را بر اقتصاد و بازار ایران وارد می کند بیشتر از جنس عملیات روانی و ذهنی است .

به بیان دقیقتر، جنگ شناختی شکل کاملتر و پیشرفته تر جنگ روانی است که مبتنی بر زیر رسانه های اجتماعی و نوین شکل گرفته و با مدیریت شناخت، نگرش و ادراکات جامعه هدف انجام می گیرد. هدف از ایجاد تغییر نگرش در جامعه، اختلال و نقصان در محاسبات مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز و ایجاد فاصله و گسست روانی و عاطفی میان عموم مردم و نخبگان با حاکمیت و نظام سیاسی مستقر است. این مسیر خطرناکمنجر به نابودی آرام و تدریجی سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی در کشور هدف می شود. در همین زمینه، دشمن در جنگ شناختی بدنبال تاثیرگذاری بر سه مولفه اصلی در جامعه ایران است.

1- تفکر مبنایی نظام که مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) و ولایت مطلقه فقیه است.

2- شاکله و ساختار کلی نظام که مجموعه نهادها، ارکان و دستگاه های شکل گرفته بر مبنای تفکر مبنایی نظام اسلامی است.

3- کارآیی و کارکرد نظام اسلامی است که نشان دهنده خروجی و کارآمدی و یا ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.

هدف غایی و مطلوب دشمنان انقلاب اسلامی در این جنگ شناختی، مشروعیت زدایی از نظام اسلامی، اعتماد زدایی از ساختار نظام و ناکارآمد نمایی و ناامید سازی است که دشمنان این مرز و بوم بدنبال آن هستند تا با مدیریت این جنگ پیچیده اسباب رویگردانی و ناامیدی مردم از کلیت نظام اسلامی را فراهم کنند.

به واقع در شرایط کنونی کشور می توان گفت که آنچه می تواند به #جنگ_اقتصادی دشمنان ملت ایران نتیجه لازم را ببخشد این جنگ شناختی و روانی گسترده است که می تواند بازار داخلی را نه با اقدامات خارجی که بر مبنای راهبرد های رسانه ای و روانی دشمن دچار آشفتگی و نوسان کند و حتی بر آن دسته از تولیدات داخلی کشور که هیچ گونه وابستگی به خارج از مرزها ندارند تاثیرگذارد و آنها را دچار کمبود و یا افزایش قیمت های ناگهانی و غیر طبیعی کند.

دشمنان ملت ایران امیدوارند تا بتوانند با این حرکت پیچیده و شیطانی خود مردم را نسبت به آینده اوضاع کشور در همه زمینه ها ناامید کنند و نوعی بدبینی و سیاه نمایی را نسبت به ساختار اجرایی و مدیریتی کشور در میان مردم ایجاد کند و مردم ایران را نسبت به منافع ملی بی تفاوت و آنان را درگیر منافع فردی و بر پایه احساسات روانی غیر واقعی نماید.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد این مسئولان ، نخبگان و افراد تاثیر گذار اجتماعی و رسانه ای هستند که باید با شناخت توطئه دشمن و آثار ناشی از آن از هرگونه رفتار هیجانی و غیر منطقی بپرهیزند و مراقب باشند تا در پازل بازی دشمن قرار نگیرند و از سوی دیگر مسئولین کشور در همه سطوح با دلسوزی و جدیت گام های موثر و جدی را برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و کشور بردارند و از هرگونه پرداختن به مباحث حاشیه ای و غیر ضروری در فضای رسانه ای و عمومی بپرهیزند.

آنگونه که #رهبر_معظم_انقلاب_اسلامی بارها تاکید کرده اند و در بیانیه گام دوم به آن نیز اشاره کرده اند جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت های انسانی و طبیعی لازم برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن برخوردار است و گفتمان اقتصاد مقاومتی مبنای حل مشکلات اقتصادیبر اساس توان و ظرفیت داخلی و استفاده از استعدادها و ظرفیتهای متنوع و مغفول مانده در کشور است.


مطالب مرتبط