شعر تسبیح آبی او شعری است کودکانه

تسبیح آبی او

تسبیح آبی او

تسبیح زیبایی
در دست مامان است
صد مهره آبی
در رشته آن است


تسبیح می گوید
یک دانه یک دانه
آهنگ نام تو
پیچیده در خانه


از آسمان نامت
با آفتاب آمد
با گفتن اسمت
بوی گلاب آمد


شاعر: منیژه هاشمی


مطالب مرتبط