سوره ناس: پناه بردن به خدا از شرّ وسوسه های شیطانی نکته اول : دلایل پناه بردن به خدابسم الله الرحمن الرحیمقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِکِ النَّاسِ (2) إِلهِ...

تفسیر ساختاری سوره ناس

تفسیر ساختاری سوره ناس

سوره ناس: پناه بردن به خدا از شرّ وسوسه های شیطانی

نکته اول : دلایل پناه بردن به خدا
بسم الله الرحمن الرحیم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِکِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3)
بگو : پناه مى برم به پروردگار مردم. (1) فرمانرواى مردم. (2) معبود مردم. (3)


نکته دوم : ویژگی های وسوسه گران
مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)
[به خدا پناه میبرم] از شرّ وسوسه گری که پس رفته و باز می گردد. (4) او در سینه های انسان ها وسوسه می کند. (5) از میان جنّها و انسان ها هستند. (6)

تفسیر تفصیلی

59e4ca90bc28e.jpg


مطالب مرتبط