متن تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب -که خاطرات خانم قدم‌خیر محمّدی‌کنعان از همسر شهیدش (سردار حاج ستار ابراهیمی هژیر) به قلم خانم ضرابی‌زاده می‌باشد- بدین شرح است: بسمه‌تعالیرحمت خدا...

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «دختر شینا»

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «دختر شینا»

متن تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب -که خاطرات خانم قدم‌خیر محمّدی‌کنعان از همسر شهیدش (سردار حاج ستار ابراهیمی هژیر) به قلم خانم ضرابی‌زاده می‌باشد- بدین شرح است:بسمه‌تعالی

رحمت خدا بر این بانوی صبور و با‌ایمان؛ و بر آن جوان مجاهد و مخلص و فداکاری که این رنجهای توانفرسای همسر محبوبش نتوانست او را از ادامه‌ی جهاد دشوارش باز دارد.
جا دارد از فرزندان این دو انسان والا نیز قدردانی شود.

شهریور ۹۱


مطالب مرتبط