تقسیم محبت

پدر می‌گوید: روزی امام رضا ( علیه السلام )میهمان داشتند. وقتی ظهر شد، سفره انداختند و غذا آوردند. امام رضا( علیه السلام ) سینی بزرگی کنارشان گذاشتند و مقداری از انواع غذاها در آن قرار دادند، بعد کسی را صدا زدند و گفتند: اینها را ببرید.
یکی از میهمان‌ها با تعجب پرسید: این غذاها را کجا فرستادند؟
میهمان دیگری گفت: امام رضا ( علیه السلام ) همیشه همین کار را می‌کنند. وقتی سفره می‌اندازند، پیش از آنکه خودشان غذا بخورند، مقداری از آن را برای نیازمندان می‌فرستند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط