زندگی به سبک حاج قاسم

تنبیه به سبک حاج قاسم

تنبیه به سبک حاج قاسم

زندگی به سبک #حاج_قاسم

یک سربازی در مهدیه لشکر ثارالله در مراسم رسمی و سخنرانی بود ادب را رعایت نکرده بود و بد نشسته بود و صحبت می کرد که سردار سلیمانی بعد از جلسه او را صدا کرد و با وجودی که فرمانده لشکر بود و می توانست اضافه خدمت به آن سرباز بزند و ... اما به او گفت برادرم، عزیزم، مؤدب ننشستی و نظم را رعایت نکردی و جلسه رسمی و سخنران از تهران داشتیم و حالا که این کار را کردی جزء۳۰ قرآن را اگر حفظ کردی و آمدی و سئوال کردم و حفظ بودی بی حساب می شویم در غیر این صورت با شما برخورد انضباطی می کنم.

راوی سردار حسنی سعدی از همرزمان شهید


مطالب مرتبط