توانایی روی دیگر دانایی
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 360 355.1 KB 37 0

توانایی روی دیگر دانایی

بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب #رهبر #انقلاب که در زمینه علم و پژوهش ارائه شده است.


مطالب مرتبط