اگر او مرا نمی بیند، من او را می بینم

توجه حضرت زهرا علیها السلام به مسأله حجاب

توجه حضرت زهرا علیها السلام به مسأله حجاب

یکی از راه هایی که موجب سعادت زنان خواهد شد، حجاب است. حجاب که یک دستور الهی است، باعث می شود تا محیط اجتماع و خانه، آرام و باعث گرمی کانون خانواده و از هم پاشیدن خانواده جلوگیری می کند. حضرت فاطمه علیها السلام به حجاب بسیار اهمیت می دادند؛ هرگز مو و بدن ایشان را نامحرم ندید؛ با اینکه در صحنه های مختلف اجتماعی حضور داشتند، هرگز از حریم مقدس حجاب و پوشش صحیح اسلامی خارج نشدند.

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان پرسیدند: برای زن چه چیز برترین کار است؟ ایشان پاسخ دادند: نه او مرد بیگانه ای را ببیند و نه اینکه مرد بیگانه ای او را ببیند. پیامبر صلی الله علیه و آله سخن ایشان را تأیید کردند.

روزی مرد نابینایی اجازه خواست تا وارد خانه حضرت زهرا علیها السلام گردد، حضرت زهرا علیها السلام خودشان را از او پوشاندند، پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان فرمودند: با اینکه این مرد نابیناست، چرا خود را پوشاندی؟ حضرت فاطمه علیها السلام پاسخ دادند: اگر او مرا نمی بیند، من او را می بینم، همچنین او بوی مرا استشمام می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ حضرت فاطمه علیها السلام را پسندیدند و به نشانه تصدیق فرمودند: گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی.

منبع: کتاب حضرت فاطمه علیها السلام، واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران، ص 14-15.


مطالب مرتبط