انجام یک واجب در ماه مبارک رمضان، از نظر ثواب و پاداش، مانند ثواب انجام هفتاد واجب در غیر ماه مبارک رمضان است؛ نه این که به جای هفتاد واجب به حساب آید ...

تکلیف محوری
۱۱ دی ۱۳۹۶ 179 18.9 KB 28 0

تکلیف محوری

. کلیدی ترین مسئله در سبک زندگی دینی، تکلیف محوری است؛ زیرا در سایة عمل به تکالیف الهی است که زمینة رشد معنوی انسان فراهم شده و انسان به هدف خلقت می رسد که بندگی خداوند متعال[1] زمینة همزیستی مسالمت آمیز انسان ها بر پایة قسط و عدل در دنیا فراهم می شود و بشر، نمونة بارز و فراگیر آن را در حکومت مهدی موعود ارواحنا فداه تجربه خواهد کرد.

2. انجام یک واجب در ماه مبارک رمضان، به منزلة انجام هفتاد واجب در غیر ماه رمضان است؛ نه عین هفتاد واجب! به بیان دیگر، انجام یک واجب در ماه مبارک رمضان، از نظر ثواب و پاداش، مانند ثواب انجام هفتاد واجب در غیر ماه مبارک رمضان است؛ نه این که به جای هفتاد واجب به حساب آید. بنابراین کسی نمی تواند با تکیة بر این گونه احادیث، ار انجام واجبات یا جبران واجبات از دست رفتة گذشته اش بی تفاوت باشد و بگوید هفتاد واجب را ترک می کنم و برای جبرانش در ماه رمضان یک واجب را انجام می دهم.

3. انجام واجبات الهی با وجود شرایطش، بر هر مکلفی در هر زمان و مکانی واجب است؛ ولی ماه مبارک رمضان، یکی از بهترین فرصت ها برای جبران کاستی های گذشته است. مثلاً ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است برای جبران برخی از واجبات ترک شده؛ مثل نمازهای قضا، خمس و زکات پرداخت نشده و توبه از گناهان.
همچنین، این ماه فرصت مناسبی است برای تصمیم گیری دربارة این که هر واجبی را در زمان خودش انجام دهیم.

4. چون در ذهن برخی از افراد ممکن است تعداد محدودی از واجبات وجود داشته باشد، در این فرصت به برخی از واجبات به صورت فهرست وار اشاره می شود تا این عزیزان بتوانند دقیق تر دربارة انجام واجبات، تصمیم گیری کنند.
واجبات عبادی: نماز، روزه، توبة از گناهان، تولّا و تبرّا و...؛
واجبات اقتصادی: خمس، زکات مال، زکات فطره، کفارات، پرداخت نفقة واجب النفقه ها و...؛
واجبات اجتماعی: امر به معروف و نهی از منکر، صلة رحم، حفظ حجاب و...؛
واجبات سیاسی: حفظ نظام اسلامی،[2] اطاعت از ولی فقیه،[3] شرکت در انتخابات،[4] جهاد و دفاع، عمل به قوانین جامعة اسلامی و...؛
واجبات خانوادگی: حقوق واجب همسران و فرزندان.

منبع: کتاب طعم بندگی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی
[1]. ذاریات، 56.
[2]. صحیفه امام، ج19، ص153.
[3]. توضیح المسائل (سیزده مرجع)، ج1، ص35؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج1، ص546.
[4]. احکام و آداب انتخابات، ص17.


مطالب مرتبط