جاذبه نه دافعه

در میان مردم و انسانها زیستن و جاذبه داشتن و دلربابودن، کاری نیست که با زبان بازی وادعا پدیدآید، بلکه ...

جاذبه نه دافعه

امام رضا(ع):....ویُولِفُهم ولایُنَفِّزُهُم....[1]
مردمان را به خود جلب(و جذب ) می کرد، نه اینکه کاری کند که مایه ی رمیدن ایشان شود...


در میان مردم و انسانها زیستن و جاذبه داشتن و دلربابودن، کاری نیست که با زبان بازی وادعا پدیدآید، بلکه باید با شیوه های عملی و رفتاری شکل گیرد.
باید روش هایی را در پیش گرفت و با مردم به گونه ای رفتار کرد که احساس یگانگی ویکرنگی در درون آنان پدید آید،و ژرفای دل انسانی را با خود نزدیک ویکی بدانند، و یگانگی با او را با تمام وجود حس کنند.
براستی باید از هر گونه رفتاری که به بیگانگی و دوری موجب می گردد و دافعه پدید می آورد، دوری کرد.
قرآن مجید معیارهای پیوند ناگسستنی با توده ی مردم را در دوری ازهرگونه برتری طلبی وسلطه گری می داند، و آن را این چنین تبیین می کند:
«بگو : ای اهل کتاب! بیایید به کلمه ای ( و باور درستی ) که ما و شما یکسان آن راباور داریم، گردن نهید، یعنی جز خدای را نپرستیم....و برخی از ما دیگر را به جای خدا ارباب و خدایگان قرار ندهد....[2]»
قرآن اساس فاصله گرفتن و دوری از توده های مردم را در این می داند که نظام های ارباب و رعیتی در میان باشد، و برخی در جایگاه خدایگان و خداوندگاران قرار گیرند، وخود برترین مردم بدانند، و توده ی مردم در پایین ترین جایگاه اجتماعی، یعنی بندگی و بردگی.
این اندیشه را قرآن مردود دانست و همسانی انسان ها را فریاد نمود،و پیامبر، تندیس راستین این همسانی و برابری بود.


قرآن کریم:«انسانی را که خدا به او کتاب (قانون) و زمامداری و پیامبری بخشید نرسد(و نباید) که به مردمان بگوید: به جای خدا، بندگان من باشید....و(نیز او) فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را ارباب (خداوندان) بگیرید؛ آیا می شود پس ازآنکه اسلام آورده اید شما را به کفر فرمان دهد.[3]»
هرگونه طبقه گرایی و تقسیم بندی مردمان به طبقات برتر و فرمان فرما وطبقات فروتر و فرمانبر ، بزرگترین سر چشمه ی نفرت انگیزی و دوگانگی و دافعه در روابط اجتماعی است و با توده های مردم دریک طبقه و یک سطح زیستن ، خاستگاه اصلی دوستی، یگانگی  و جاذبه داشتن است.
سیره و شیوه ی زندگانی پیامبر، زمینه ی اصلی عشق توده های انسانی به ایشان است.و اینکه می نگرید درسراسر تاریخ، فرمانروایان و حاکمان دورترین طبقات از مردم بودند و هیچ گونه گرایش ودلبستگی میان توده ی مردم وآنان نبود برای همین خود برتر بینی و درطبقه برتر اقتصادی و اجتماعی زیستن آنان است.
کجای تاریخ سراغ دارید که توده های مردم نسبت به فرمانروایان احساس یگانگی و دوستی کنند؟
آیا امروزه و دردوران تمدن دروغین غرب، در کدام کشور توده های مردم با حاکمان احساس یگانگی می کنند و با آنان پیوندی راستین دارند؟
باری پیامبر«ص» همواره در همه ی زندگی و حتی درون خانه همسان و همسطح توده های مردم ، بلکه پایین تر ازآنان زیست، و خود را بر کسی برتری نبخشید.
مردی نزد پیامبرآمد وبه هنگام سخن گفتن لرزه درگفتارش افتاد.پیامبر گفت:راحت باش؛من شاه نیستم.[4]
پیامبراکرم «ص» چون:
1-خاستگاه اجتماعی همسانی با مردم داشت.
2-همواره دراندیشه ی توده های مردم بود.
3-در جبهه محرومان قرار داشت.
4-از شرافت و کرامت انسانی آنان دفاع می کرد.
5-همواره انسانها رادرهر طبقه - بویژه طبقات محروم- گرامی می داشت.
اینه اودیگر سرشت های خدایی ومردمی، زمینه های اصلی گرایش های انسانی به پیامبر بود، و در درون دلها عشقی شور انگیز رانسبت به آرمان های پیامبر پدید می آورد. در کاخ ها زیستن،و در بهترین ناز و نعمت ها غرقه بودن، و آدمیان را به هیچ گرفتن، دافعه های نیرومندی است که مردم را از زمامداران دورمی سازد؛ چنانکه امروز درسراسردنیا می نگریم.


منبع: سیره پیامبر(ص) به روایت امام رضا(ع) - محمد حکیمی

-----------------------
پی نوشت
[1] عیون اخبارالرضا«ع»1/318
[2] سوره آل عمران3/64
[3] سوره آل عمران3/79-80
[4] الحیاه1/67-مکارم اخلاق/14 
مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر