شعر کودکانه

جشن تکلیف

جشن تکلیف

گل نه ساله من/// باز کن چشماتو حالا

ما داریم می ریم زیارت/// اینم از هدیه بابا

دو تا کفتر ، دو تا آهو/// تو چشات خوش حال و آزاد

با تو بهتر از همیشه س/// هوای صحن گوهرشاد

خدا دوست داره ببینه/// دستای وقت دعاتو

بشمره دونه به دونه/// ماه روزه روزهاتو

توی کاسه ی قنوتت/// بوی مریم ، بوی یاسه

وقتی که نماز می خونی/// گل و گلدون بی حواسه

می بینم پرنده ها رو///تو نگاه دل نوازت

ماهیها در آرزوی/// آبی چادر نمازت

خدا دوست داره ببینه///کارای خوبو همیشه

ببینه که مهربونی///با درخت و باغ و بیشه

می خری دارا و سارا/// با پولای توی قلک

هدیه می فرستی برای/// دخترای بی عروسک

دخترم ، تو حالا دیگه///با بدو خوب آشنایی

بیشتر از همیشه دوست///آقامون ، امام رضایی

اعظم سعادتمند


مطالب مرتبط