شعر کودکانه مذهبی برای کودکان

جوجه یا کریم

جوجه یا کریم

پرنده اب و دون می خواد /// یک وجب آسمون می خواد

یه آشیون تو شاخه ها /// توی شمیم گل ، رها

پرنده کم تحمله /// دلش مثل برگ گله

پرنده جاش خرابه نیست /// جایی که در عذابه نیست

پرنده زنجیر نمی خواد /// سیلی و شمشیر نمی خواد

آهای گلا ! آهای نسیم /// دیشب یه جوجه یا کریم

تشنه میون شوره زار/// پای برهنه روی خار

سر بابا رو دید و رفت /// پرنده شد ، پرید و رفت

سعیده اصلاحی


مطالب مرتبط