حاضران به غائبان برسانند(خدا دوستدار علی(ع) را دوست می دارد)

رسول خدا (ص) فرمودند: خدایا !کسی که علی (علیه السلام)را دوست می دارد ،دوست بدار وکسی که با علی (علیه السلام)دشمنی می کند دشمن بدار.آن که او را نمی پذیرد،لعنت کن وبر کسی که حق او را انکار می نماید غضب نما.

#حاضران_به_غایبان_برسانند

#خطبه_ی_غدیر


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط