حاضران به غایبان برسانند(علی (ع) نور خداست)

رسول خدا(ص) فرمودند: ای مردم! نور از طرف خدای عزوجل در من قرار گرفته است ،پس از من در علی (علیه السلام)وسپس در نسل او تا مهدی قائم ادامه دارد ؛همان کسی که حق خدا وتمام حقوق ما را باز می ستاند.

#حاضران_به_غایبان_برسانند

#خطبه_ی_غدیر


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط