خدایا خوب نشانم دادی اینجا کسانی هستند که بی محابا از هر انسانی و مقامی، با ترس از تو و با امید به تو قدم برمی دارند و برای رضایت تو تلاش می ‌کنند

حال خوب عرفه
۳ اسفند ۱۳۹۶ 1067 9.5 KB 32 0

حال خوب عرفه

دو سال پیش روز عرفه در صحن کوثر سرپاس بودم. سر تا سر صحن مملوء از جمعیت بود. همه کتاب دعا به دست داشتند. صدای مداح که دعای عرفه می خواند، فضای صحن را پر کرده بود.
همین طور که قدم بر می داشتم و گوش میدادم، یکدفعه خودم را در بست حر عاملی روبروی صحن آزادی دیدم. و متوقف شدم. صدای گریه زائران و نجوای مداح ادغام شده بود. کمی دقیق تر شدم.
انت الذی انعمت... انت الذی احسنت... انت الذی اعطیت...
تویی که نعمت دادی، احسان کردی، عطا کردی ..‌.بله هرچه دارم از توست. مداح ادامه می ‌دهد خدایا اکنون خودم را معرفی می کنم.
انا الذی اخطات، انا الذی هممت، انا الذی اخلفت
منم آنکه خطا کردم، عصیان کردم، مخالفت کردم...‌ گیج شده بودم.

5a8e6e236fb9b.jpg


خدایا امام حسین منظورش چیست؟! چه می خواهد بگوید که تو همه ای و من هیچم..‌.
در میان افکار غوطه ور بودم که کسی گفت :«خانوم ببخشید ...خانوم!
به خودم آمدم گفتم بفرمایید!
- گفت: ببخشید حال و هواتون رو به هم ریختم
-نه عزیزم، شما ببخشید من سر پاسم و در خدمت شما... بفرمایید
- اسپری ممنوعه ؟
- چی؟
- آوردن اسپری به داخل حرم ممنوعه؟
- آره ممنوعه
- من اسپری تو کیفم دارم
-اگه میخواهید از حرم خارج بشید مثلاً برید سرویس و دوباره وارد بشید ممکن نیست، باید به دفتر امانات تحویل بدید.
- نه نمی خوام خارج بشم.
- گفتم متوجه نمیشم منظورتون چیه؟ امروز خیلی شلوغه احتمالا توی شلوغی خادم های بازرسی متوجه اسپری توی کیف شما نشدن. حالا مشکل چیه؟
- مگه نمی گید ممنوعه؟
- خوب آره ممنوعه.
-من توی کیفم ...چیکار کنم؟ حق الناس دیگه... آخه بقیه حق ندارند همچین چیزی رو در حرم بیارن!
- عزیزم ممنوعه، چون خطر داره اما شما که قصد استفاده از اسپری رو در حرم ندارید؟
- نه اصلاً
-خوب پس مسئله حل شد.
- مطمئنید حق الناسی به گردن من نیست؟
- آره عزیزم. برو به دعا و راز و نیازت برس، موفق باشی.
لبخند رضایت بخشی زد و خداحافظی کرد. خدای من! فقط یه دختر پانزده شانزده ساله بود که ترس از تو را به رخ من کشید.
خدایا خوب نشانم دادی اینجا کسانی هستند که بی محابا از هر انسانی و مقامی، با ترس از تو و با امید به تو قدم برمی دارند و برای رضایت تو تلاش می ‌کنند.
فکر کنم اینها خوب حال دعای عرفه امام حسین را درک کرده اند. خدایا این حال را نصیب من هم بگردان که گیج و مبهوت نگاهشان نکنم.
اعظم قایدی کریمی


مطالب مرتبط