سروده ای زیبای استاد سید رضا مؤید درباره امام رضا علیه السلام

حجت هشتم- از سروده های زیبای استاد سید رضا مؤید درباره امام رضا علیه السلام

حجت هشتم- از سروده های زیبای استاد سید رضا مؤید درباره امام رضا علیه السلام

تا یوسف اشکم سر بازار نیاید
کالای مرا هیچ خریدار نیاید
در سوز جگر مصلحت ماست که ما را
غیر از جگر سوخته در کار نیاید
خارم من و در سینه من عشق شکفته است
تا خلق نگویندگل از خار نیاید
بیمار فراقم من و وصل است دوایم
تدبیر به کار من بیمار نیاید
یک عمر به درگاه رضا رفتم و حاشا
بردیدن این دلشده یک بار نیاید
ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت
مدح تو جز از ایزد دادار نیاید
خود را به تو بستم که منم نوکر رویت
از نوکریت گرکه تو را عار نیاید
ما عافیت از چشم تو داریم که گوید
بیمار به دلجویی بیمار نیاید
نومیدی و درگاه تو بی سابقه باشد
هر کار ز تو آید و این کار نیاید
آخر به کجا روی کند ای همه رحمت
گر در بر تو شخص گرفتار نیاید
دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت
جایی ننوشته که گنهکار نیاید
جاروکش درگاه توأم همچو «مؤید»
زین بیش از این بنده ی دربار نیاید

#سید_رضا_مؤید #شعر #امام_رضا
مطالب مرتبط