حدیث غدیر در صحاح وجود ندارد، ولی علما آن را نقل کرده اند، و مردم در صحت آن نزاع دارند.

حدیث غدیر صحیح نیست

حدیث غدیر صحیح نیست

آیا حدیث غدیر صحیح است؟

ابن تیمیه می گوید: «و اما حدیث (من کنت مولاه فعلیّ مولاه) در صحاح وجود ندارد، ولی علما آن را نقل کرده اند، و مردم در صحت آن نزاع دارند. از بخاری و ابراهیم حربی و طائفه ای از اهل علم به حدیث نقل شده که آنان در این حدیث طعن وارد کرده و آن را تضعیف کرده اند...».( منهاج السنه، ج 7، ص 319)

پاسخ :

اولاً: ترمذی این حدیث را در صحیح خود نقل کرده و تصریح به صحّت آن نموده است.

ثانیاً: کسی را نمی شناسیم که در این حدیث نزاع کرده باشند، اگر کسی می بود حتماً ابن تیمیه نام او را می برد.

ثالثاً: کار ابن تیمیه در تضعیف این حدیث و احادیث دیگری که در مدح اهل بیت و خصوصاً علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شده به جایی رسیده که حتی ناصرالدین البانی که از اتباع او در مسائل اعتقادی است این عمل او را ناخرسند دانسته و تصریح می کند که او در تضعیف احادیث عجله به خرج داده است، بدون آن که طرق آن را مورد بررسی قرار دهد.(سلسله الاحادیث الصحیحه، ح 1750)

رابعاً: در كتاب مناقب نقل كرده كه محمد ابن جرير طبرى صاحب تاريخ معروف، «خبر غدير خم» را از هفتاد و پنج طريق با ذكر سلسله سند نقل كرده و يك كتاب را به تنهايى به اين خبر اختصاص و تأليف نموده و اسم آن را (الولايه) نهاده است. اين خبر را ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعيد بن عقده نيز آورده و يك كتاب به نام «الموالات» را فقط به خبر «غدير خم» اختصاص و تأليف كرده كه خبرش را از «يكصد و پنج طريق» با ذكر سلسله سند آورده است.

یادداشت: علی کفشگر فرزقی

منبع : مفهوم غدیر، ص:73-على و شكوه غدير ،ص:124


مطالب مرتبط