حسرت خراسان

حسرت خراسان

دو هفته‌ای‌ست که ظرف نبات‌مان خالی‌ست

و چای می‌خورم و حسرت خراسان را ...


مطالب مرتبط