حضرت رضا و امام حسین علیهما السّلام

روایات فراوانی از حضرت رضا علیه السلام در مورد سید الشهدا علیه السلام وارد شده است که نشان از عنایت آن بزرگوار به جدش می باشد به ویژه در مورد...

حضرت رضا و امام حسین علیهما السّلام

روایات فراوانی از حضرت رضا علیه السلام در مورد سید الشهدا علیه السلام وارد شده است که نشان از عنایت آن بزرگوار به جدش می باشد به ویژه در مورد مسائل زیارت و گریه بر آن حضرت.


حضرت رضا و امام حسین علیهما السّلام


روایات فراوانی از حضرت رضا علیه السلام در مورد سید الشهدا علیه السلام وارد شده است که نشان از عنایت آن بزرگوار به جدش می باشد به ویژه در مورد مسائل زیارت و گریه بر آن حضرت.
گاهی از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم نقل می فرمود: قاتل حسین بن علی در تابوتی از آتش است و بر اوست نیمی از عذاب اهل دنیا و از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم روایت نمود که فرمود: حسین را بدترین امت می‌کشد ... .
و حضرت رضا علیه السلام فرمود: سر مقدس حسین بن علی علیه السلام را به شام بردند، یزید لعنت الله علیه دستور داد سفره ای برای او انداختند، او و اصحابش غذا و آبجو می خوردند، پس از آن سر را در طشتی زیر تخت قرار داد و بر آن بساط شطرنج پهن کردند و یزید علیه اللعنه شطرنج بازی می کرد و به حسین پدر و جد او صل الله علیه و آله و سلم بدگویی می کردم مسخره می نمود و هرگاه هم بازی خود را ضربه ای می زد، سه جرعه آب جو می نوشید. زیادی را در کنار طشت، بر زمین می ریخت. هرکه از شیعیان ماست باید از نوشیدن آبجو و بازی با شطرنج پرهیز کند و هرکه به آبجو یا شطرنج نگاه کرد حسین علیه السلام را یاد و یزید و آل یزید را لعنت کند تا خداوند گناهان او را بیامرزد، هرچند به عدد ستاره ها باشد.
در حدیث دیگری عبدالسلام بن صالح امام رضا علیه السلام گفت: در مورد این حدیث که امام صادق علیه‌السلام فرمود: چون قائم خروج کند، فرزندان قاتلان حسین را به جهت کارهای پدرانشان می کشد چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: درست است؛ وی گفت پس این سخن خداوند عزوجل که می فرماید: لا تَزِوُ وازِه وِزرَ اخری (هیچ کس به گناه دیگری مواخذه نمی شود.) چه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: خداوند در همه سخنان درست فرموده است؛ ولی فرزندان قاتلان حسین علیه السلام به کار پدرانشان راضی هستند و افتخار می کنند و هرکه به چیزی راضی باشد مثل کسی است که آن را انجام داده است، اگر مردی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب به آن راضی باشد، نزد خداوند عزوجل شریک قاتل است ... .
حضرت رضا علیه السلام و زیارت امام حسین علیه السلام
حضرت رضا علیه السلام عنایت خاصی به دعوت مردم به زیارت سید الشهدا علیه السلام و گریه بر حضرت و توجه به ایشان داشته اند که نمونه هایی از آن ذکر می شود.
حضرت رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت نمود که فرمود: آن زمانی که زائران حسین علیه‌السلام در زیارت می گذرانند، از عمرشان حساب نمی شود.
حضرت رضا علیه السلام فرمود: هرکه حسین بن علی علیه السلام را با شناخت حق او زیارت کند، از کسانی است که هم صحبت خداوند در بالای عرش او می باشند و سپس حضرت این آیه را تلاوت نمود: اِنَّ المُتَّقینَ فی جَنّاتٍ و نَهر فی مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ ملیکٍ مقتدِر.
گاهی می فرمود: هرکه قبر ابی عبدالله را در کنار فرات زیارت کند، همچون کسی است که خدا را بالای عرش او زیارت کرده است.
گاهی نیز می فرمود: هرکه قبر حسین علیه السلام را زیارت کند، حج و عمره کرده است. راوی پرسید: حجت اسلام از او ساقط می شود؟ فرمود نه.
زیارت امام حسین حج شخص ضعیف است تا توان یابد به حج بیت الحران برود؛ آیا نمی دانی که خانه خدا را هر روز هفتاد هزار فرشته طواف می کنند و چون شب شود آنها می روند و گروه دیگر می آیند تا صبح، و همانا قبر حسین علیه السلام نزد خداوند از خانه خدا گرامی تر است و در وقت هر نماز، هفتاد هزار فرشته طواف می کنند و چون شب شود آن ها می روند و گروه دیگر می آیند تا صبح، و همانا قبر حسین علیه السلام نزد خداوند از خانه خدا گرامی تر است و در وقت هر نماز، هفتاد هزار فرشته، مو پریشان و ژولیده و غبار آلوده بر او فرود می آیند که تا روز قیامت دیگر نوبت به آنها نمی رسد!
... همچنین می فرمود: هرکه روز عرفه نزد قبر حسین علیه السلام باشد، خداوند او را با دل خنک برمی گرداند.

امام رضا علیه السلام و تربیت سید الشهدا علیه السلام
مردی می گوید: حضرت رضا علیه السلام بسته ی لباسی را از خراسان برایم فرستاد، میان آنها مقداری خاک بود، به فرستاده حضرت گفتم: این چیست؟ گفت: این خاک قبر حسین علیه السلام است، حضرت رضا علیه السلام هیچ لباس یا شیئی را نمی فرستد مگر آن که در میان آن، از این خاک قرار می دهد و می فرماید: این خاک امان است با اجازه خداوند.
و در روایت دیگری وقتی شخصی از بالای سر رسید الشهدا تربت قرمز رنگی را برداشت و نزد حضرت رضا علیه‌السلام آورد، حضرت آن را در کف دست مبارک گرفت و بویید؛ سپس گریست به گونه ای که اشک هایش جاری شد و فرمود: این تربت جد من است.

امام رضا علیه السلام و اهمیت عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام
حسین بن فضال گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: هرکه مصائب ما را یاد کند و بر آنچه با ما شده بگرید، در روز قیامت در درجه ما، با ما خواهد بود. و هرکه او را یاد مصائب ما اندازد و بگرید و بگریاند، چشم او نگرید، آن روز که چشم ها می گرید و هرکه در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، دلش نمیرد، روزی که دلها می میرد.


اشک های جاری در مصیبت سید الشهدا علیه السلام
امام رضا علیه السلام فرمود: محرم ماهی است که اهل جاهلیت، جنگ را در آن حرام می دانستند، ولی خون‌های ما در آن حلال شمرده شد و حرمت ما هتگ گردید و فرزندان و زنهای ما اسیر گشتند، در خیمه های ما آتش افکندند و هرچه از اثاث بود، غارت شد و برای پیامبر خدا نسبت به ما هیچ حرمتی مراعات نگردید.
آن یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بارض کرب و بلاء و اورثناء الکرب و البلاء الی یوم الانقضاء» حادثه عاشورا اشک ما را روان ساخت و خون از چشم ما جاری کرد و عزیز ما را در سرزمین غم و اندوه، خوار ساخت و تا روز قیامت برای ما غم و غصه به میراث گذاشت.
سپس فرمود وقتی ماه محرم می شد، کسی او را خندان نمی دید و غم بر او چیره می گشت تا آن که ده روز می‌گذشت، روز دهم، روز مصیبت و غم گریه او بود و می فرمود: این روزی است که حسین صلوات الله علیه در آن کشته شد.

گریه بر حسین علیه السلام
ریان بن شبیب گوید: در اول محرم نزد حضرت علیه السلام رفتم، فرمود: ای پسر شبیب! آیا روزه داری؟ عرض کردم خیر؛ فرمود: امروز روزی است که زکریا در آن دعا کرد، سپس فرمود: ای پسر شبیب محرم همان ماهی است که اهل جاهلیت در گذشته جنگ و ظلم را به احترام این ماه حرام می دانستند، ولی این امّت، نه حرمت ماه را شناخت نه حرمت پیامبر را؛ در این زمان، فرزندان پیامبر را کشتند و زنان او را اسیر کردند و اثاث او را به غارت بردند؛ خداوند ایشان را نیامرزد.
«یابن الشبیب ان کنت با کیا لشیء فابک علی الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش و قتل معه من اهل بیته ثمانیه عشر رجلا ما لهم فی الارض شبیهون و لقد بکت السماوات و الارضون لقتله» ای پسر شبیب! اگر بر چیزی می گریی، بر حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام گریه کن که او را مانند گوسفند سر بریدند، همراه او جد مرد از خاندان او کشته شدند که در روی زمین مانند نداشتند، آسمان ها و زمین های هفت گانه بر قتل او گریستند. چهار هزار فرشته برای کمک به او نازل شدند و چون حضرت را کشته یافتند، نزد قبر او ژولیده و غبار آلود، تا قیام قائم خواهند بود و از یاران وی می باشند و شعار آن ها: یا لثارات الحسین (خون خواهان حسین) است.
ای پسر شبیب! اگر خوشحال می کند تو را که خداوند عزوجّل را بدون گناه ملاقات کنی، حسین علیه السلام را زیارت کن. ای پسر شبیب! اگر خوشحال می کند تو را که در غرفه های ساخته شده در بهشت با پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ساکن شوی، قاتلان حسین را لعنت کن.
منبع: حکایت آفتاب

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر