حضرت فاطمه علیها السلام در حالی که دوران کودکی را می گذراندند، یاری غمخوار و مهربان برای پدرشان بودند

حضرت فاطمه علیها السلام شریک غم و همدرد رنج های پدر

حضرت فاطمه علیها السلام شریک غم و همدرد رنج های پدر

حضرت فاطمه علیها السلام در حالی که دوران کودکی را می گذراندند، یاری غمخوار و مهربان برای پدرشان بودند. رنج های پدر را از نزدیک می دیدند و برای ایشان دعا می کردند.

حضرت فاطمه علیها السلام حدود سه سال به همراه مادر و پدرشان در شعب ابی طالب در محاصره مشرکان بودند و سختی و گرسنگی و رنج های آن سه سال را از نزدیک دیدند و چشیدند و در سختی بزرگ شدند. پنج ساله بودند که مادرشان را از دست دادند و این غم، رنج هایشان را زیادتر کرد.

در یکی از روزها که حضرت فاطمه علیها السلام در اطراف کعبه بودند، چشم شان به گروهی از مشرکان افتاد که در کنار کعبه اجتماع کرده بودند. متوجه شدند که آن ها با هم به سه بُت (لات، عزّی و منات) قسم می خورند تا دسته جمعی به پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کنند و ایشان را بکشند.

حضرت زهرا علیها السلام به سرعت پیش پدرشان آمدند و در حالی که اشک می ریختند، خبر توطئه مشرکان را به آن حضرت دادند.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: دختر عزیزم! آرام باش که خدا با ماست، حال برو و آب حاضر کن تا وضو بگیرم.

پیامبر صلی الله علیه و آله وضو گرفتد و به سوی مسجد کنار کعبه حرکت کردند.

مشرکان مکه که در کنار کعبه منتظر پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، با دیدن اُبهّت و چهره نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله آن چنان شرمنده و درمانده شدند که هیچ یک از آن ها جرأت انجام کاری را بر ضدّ ایشان پیدا نکردند.

منبع:

کتاب حضرت فاطمه علیها السلام، واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران، ص 4-7.


مطالب مرتبط