حضور امام ‌رضا علیه السلام در ایران ثمرات فراوانی مانند: احیای شعائر بزرگ اسلامی و ... داشته است.

حضور امام ‌رضا علیه السلام در ایران چه ثمراتی داشت؟

حضور امام ‌رضا علیه السلام در ایران چه ثمراتی داشت؟

اگر بخواهیم به ‌اختصار، به ثمرات حضور امام در ایران و همچنین ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام اشاره کنیم، فهرست‌ وار چه ثمراتی وجود داشت؟

۱. احیای شعائر بزرگ اسلامی، همچون بزرگداشت غدیر و پاسداشت محرم و رهنمون‌شدن مردم به موعود منتظر.

۲. ارائۀ شیوۀ حکومتی و مدیریتی: امام ‌رضا علیه السلام تأکید کردند که از امام عدل‌ و داد انتظار است که هرگاه سخن گفت، راست بگوید و هرگاه حکم کرد، عدالت داشته باشد و هرگاه وعده کرد، به وعدۀ خود عمل کند.(1)

۳. ورود مبارک علویان و سادات به ایران: مرعشی دربارۀ آمدن سادات به ایران چنین می ‌نویسد: «سادات از آوازۀ ولایت و عهدنامۀ مأمون که بر حضرت امام پناهی داده بود، روی بدین ‌طرف نهادند و او را ۲۱ برادر بودند. این مجموع برادران و بنو اَعمام [پسرعموها] از سادات حسینی و حسنی، به ولایت ری و عراق رسیدند... .»(2)

پس از اقدام مأمون در به ‌شهادت ‌رساندن امام‌ رضا علیه السلام، سادات به دیلمستان و طبرستان پناه بردند. مرعشی دراین ‌باره می ‌نویسد: « ...چون سادات خبر غَدر [بی ‌وفایی] مأمون که با حضرت رضا کرد، شنیدند، پناه به کوهستان دیلمستان و طبرستان بردند و بعضی بدان ‌جا شهید گشتند و مزار و مرقدشان مشهور و معروف است و بعضی در همان جا توطن نمودند [وطن گزیدند] و اولاد و اتباع ایشان باقی است و چون اصفهبدان مازندران در اوایل که اسلام قبول کردند، شیعه بودند و با اولاد رسول ‌الله صلی الله علیه و آله حُسن اعتقاد داشتند، سادات را در این ملک مقام آسان ‌تر بود... .» (3)

۴. گسترش تشیّع در ایران: حضور امام و همچنین علویان و سادات زمینۀ آشنایی و علاقه‌ مندی ایرانیان بسیاری را با مذهب شیعه فراهم ساخت.

علی کفشگر فرزقی

منبع:

سلوک سیاسی: ‌‫سیرۀ سیاسی امام‌ رضا علیه السلام، محمدباقر پورامینی ص 72(پرسمان رضوی 4)

-------------

پی نوشت:

1. بحار الأنوار، ج10، ص‌352.

2. ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص‌277.

3. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص‌278.


مطالب مرتبط