در زمان حکومت هارون الرشید عده زیادى از علویان و طالبیان شهید شدند که تاریخ شهادت و نام آن ها به جهت کثرت، ضبط نشده است از جمله ...

حوادث دوران امامت حضرت رضا (ع)

حوادث دوران امامت حضرت رضا (ع)

سال 188 ه.ق. على بن حمزه معروف به کسائى که در علم نحو و لغت و قرائت معروف است و همچنین محمد بن حسن شیبانى ، فقیه حنفى که همراه هارون الرشید در سفر طوس بودند ، در رى از دنیا رفتند و هارون گفت : فقه و عربیهِ را در رى دفن کردیم.

طبق برخی روایات مدّاح اهل بیت و شاعر تواناى ایشان، اسماعیل بن محمد، معروف به سید حمیرى در ایام هارون الرشید چشم از جهان بر بست. ولى مستفاد از احادیث و اخبار آن است که وفات وى در زمان حیات امام صادق ‏(ع) بوده است. وى سعى بلیغ در نشر فضایل اهل بیت ‏(ع) داشت به گونه ‏اى که از احدى از اصحاب ائمه ‏‏(ع) معهود نیست که مانند وى نشر فضایل امیرالمؤمنین و اهل بیت ‏‏(ع) نموده باشد، وى در کُناسه کوفه گفت : هر که فضیلتى از على (ع) نقل کند که من آن را به شعر در نیاورده باشم، این اسب را با آن چه بر آن است به او مى‏ دهم . محدثان، حدیث مى‏ خواندند و سید اشعار خود را در آن موضوع مى‏ خواند تا آن که مردى فضیلتى نقل کرد که سید در آن مورد شعر نگفته بود، به وعده خود وفا کرد، سپس آن فضیلت را به شعر در آورد.

در زمان حکومت هارون الرشید عده زیادى از علویان و طالبیان شهید شدند که تاریخ شهادت و نام آن ها به جهت کثرت، ضبط نشده است از جمله ادریس بن عبدالله بن الحسن مثنّى که در مصر و آفریقا حکومتى گسترده داشت و به حیله هارون مسموم شد و همچنین ساداتى مثل یحیى بن عبدالله بن حسن مثنّى و محمد بن یحیى، پسر او که در زندان فوت نمود و همچنین حسین بن عبدالله بن اسماعیل از نواده‏هاى جعفر طیار که بر اثر صدمات تازیانه کشته شده و یا عباس بن محمد، از نوادگان امام سجاد (ع) که هارون ملعون با گرز به او زد و وى را کشت، زیرا هارون وى را پسر زانیه خواند و او به هارون گفت : زانیه مادر توست که در اصل کنیزى بود و برده فروشان در فراش او رفت و آمد کرده ‏اند، هارون سخت در خشم شد و با گرز بر وى زد و او را کشت.

بالجمله عده زیادى از علویان در زمان هارون کشته شدند و جریان حمید بن قحطبه و کشتن شصت نفر از سادات در یک شب، در تاریخ مذکور است.


منبع :
حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.مطالب مرتبط