مهم ترین راهکارها برای رشد خانواده از منظر امام رضا علیه السلام

خانواده ی امام رضایی

خانواده ی امام رضایی

درآموزه های دینی برای رشد دینی و معنوی خانواده راهکارهایی بیان شده است . برخی از مهم ترین آنها از منظر امام رضا علیه السلام به شرح زیر است.

توکل به خدا

خانواده ها در طول زندگی با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند، در چنین شرایطی ایمان و توکل بر خدا نقش مهمی ایفا می کند.توکل هرچه بیشتر باشدخانواده را محکمتر و کوشش آنان را افزون تر می سازد. توکل یعنی سپردن امور خویش به خداست، امام رضا علیه السلام توکل را این گونه معنا می کنند: حد توکل آن است که با وجود خدا از احدی غیر از او هراسی به دل راه ندهی.(1)

اخلاق نیکو

بر اساس توصیه های ائمه علیهم السلام اخلاق نیکو ،سبب خوشی ،گوارایی زندگی می شود،و خانواده در پرتو نرم خویی ها و مهربانی ها رشد یافته و قرین سعادت می شود. امام رضا علیه السلام از رسول خدا نقل می کنند: نزدیک ترین شما به من در روز قیامت کسانی هستند که اخلاق نیکو داشته باشند و با خانواده خود بیشتر مهربانی کنند.(2)

مدارا

در زندگی خانوادگی ،مشکلات و ناراحتی هایی بوجود می آید ،اگر اعضای خانواده از خطاهای یکدیگر چشم پوشی نکنند ، اختلاف دامن گیرآنها می شود، از این رو مدارا کردنبسیار مهم واثر بخش خواهد بود.امام هشتم علیه السلام می فرمایند: هرگاه دو گروه با یکدیگر نزاع کردند، نصرت خدا به کسی می رسد که با گذشت تر باشد.(3)

آسان گیری

یکی از ارزش های فرهنگ اسلامی آسان گیری است. وجود روحیه سخت گیری آفت هایی برای خانواده به بار می آورد. پروردگار عالم به سخت گیری رضایت نمی دهد زیرا خودش این گونه نیست. تمام ادیان بر اصل آسان گیری بنا شده اند در روایتی امام رضا علیه السلام می فرماید: اگر فردی به تو بدی کرد وسپس از تو عذر خواست عذرش را بپذیر و سخت نگیر(4)

#توکل #خانواده #مدارا #اخلاق

منبع: جلد نخست «سبک زندگی رضوی» (با تلخیص و ویرایش)

پی نوشت:

1. تحف العقول ،ص445.

2. عیون اخبار الرضا ،ج2،ص38.

3. الکافی ،ج2، ص108.

4. وسائل الشیعه،ج8،ص553


مطالب مرتبط