شعر کودکانه خدا جون برای کودکان

خدا جون

خدا جون

یاد تو می افتم تا می شوم بیدار

اسم تو را هر صبح من می کنم تکرار

اصلا خدا جانم آغاز هر کاری

توی دلم هستی در خواب و بیداری

با یاد تو روزم هی می شود زیبا

حل می کنت نامت هر جور مشکل را

هر مشکلی دارم هر روز غمگینم

من راه حلش را یاد تو می بینم


مطالب مرتبط