خدا روزی رسونه!

خدا روزی رسونه!

رهبرانقلاب: زنانی که به خاطر فعالیت خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنکاف میکنند، برخلاف طبیعت زنانه اقدام می‌کنند. خدا به این راضی نیست.


مطالب مرتبط