خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد

رهبرانقلاب: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.

در خصوص رسیدن به سر و وضع، روایات زیادی در کتب حدیثی ما هست.

يكشنبه‌ها؛ #سبک_زندگی


مطالب مرتبط